MAS POLABÍ se účastní 22. kola projektu spolupráce. Cílem projektu je vypracovat metodiku pro hodnocení strategií MAS. Tato metodika bude sloužit pro hodnocení strategií realizovaných v programovém  období 2014-2020.  Způsob hodnocení strategie se  promítne i  do nově vytvářených strategií CLLD  pro  období 2014+.