Příklady vhodných projektů: organizování masopustů, řemeslnných trhů