Vybrat kontakt
IČ: 00237442. zastoupené RNDr. Pavlem Štifterem - místostarosta
Další údaje:
Na VH dne 13.4.2015 zastoupen na základě doložené plné moci panem RNDr. Pavlem Štifterem.