Vybrat kontakt
IČ: 27030199, zastoupené Lukášem Palyzou - předsedou
Další údaje:
Za sdružení jedná Lukáš Palyza na základě doložené plné moci.