Připravili jsme pro Vás Dotazník pro obyvatele Místní akční skupiny MAS POLABÍ, který souvisí s přípravou Integrované strategie území MAS POLABÍ v letech 2014-2020.
Nejdete-li si chvilku času a dotazník vyplníte, budeme moc rádi.

Předeme děkujeme.

Verze pro elektronické zpracování : zde